VerzuimConsult schrijft mee aan: Taakdelegatie door de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en re-integratie (2)

Door Frans van den Nieuwenhof (VerzuimConsult), Jurgen van der Baan (TriageExpert) en Pascal Willems (WVO Advocaten)

 

In TBV 3 van 2018 is het eerste artikel verschenen van een drieluik over taakdelegatie door bedrijfsartsen. In het eerste artikel zijn we met name op de juridische context ingegaan. In deze tweede bijdrage kijken we allereerst naar de recente ontwikkelingen rondom taakdelegatie. Daarnaast staan we stil bij mogelijke verwarring die kan ontstaan door het gebruik van de termen taakdelegatie, taakherschikking en supervisie naast elkaar. Ten slotte late we zien hoe een aantal basisvoorwaarden kunnen worden vertaald naar praktische oplossingen. In de derde bijdrage gaan we nog een slag dieper en zulle wij aangeven wat de gevolgen en randvoorwaarden voor de inrichting van werkprocessen zijn. Klik hier om het volledige artikel te lezen.