VerzuimConsult geeft uitleg over werkwijze ArboAnders

Wanneer de verzuimmanager een werknemer telefonisch benaderd, wordt er eerst goed uitgelegd wie men aan de telefoon heeft. Tijdens het gesprek verzamelt de verzuimmanager alle belangrijke informatie die nodig is om de bedrijfsarts een ProbleemAnalyse te laten maken. Het is de bedrijfsarts die, samen met de verzuimmanager al die informatie analyseert en erover waakt dat er geen re-integratietraject wordt ingezet, dat slecht is voor de werknemer. Aan de hand van de gemaakte analyse zal de verzuimmanager, na akkoord van de bedrijfsarts, ook een advies geven over de stappen die de werkgever moet zetten om de werknemer weer gezond terug te laten keren in het werk. Bij ernstige ziektebeelden zullen de bedrijfsarts en de verzuimmanager, na toestemming van de werknemer, contact opnemen met de behandelaar om het re-integratietraject af te stemmen. Gedurende het gehele terugkeerproces volgen de bedrijfsarts en de verzuimmanager alle stappen die er gezet worden. Waar nodig wordt er bijgestuurd.