Verzuimbegeleiding via OSB aanmerkelijk beter

OSB werkt samen met ArboAnders als arbodienst voor de verzuimbegeleiding. ArboAnders is dan ook de arbodienst achter het brancheloket OSB Verzuim. OSB heeft, in samenwerking met het expertisebureau VerzuimConsult jaren geleden al een procedure opgezet die gericht is op schadelastbeheersing en die volledig afgestemd is op de toetsingsmethodiek van het UWV. En dat gaat echt veel verder dan bewaken of de tijdslijnen in de Wet Verbetering Poortwachter worden nagekomen. Er wordt dus enerzijds gestreefd naar kostenreductie voor werkgevers, maar ook aan inkomensbehoud voor werknemers. En die combinatie werkt uitstekend! De resultaten spreken voor zich. Het aantal loonsancties dat het UWV afgeeft is beduidend lager dan landelijk gemiddeld. In bijna 43% van alle WIA aanvragen deelt het UWV landelijk een loonsanctie uit. Bij OSB leden die gebruik maken van de verzuimbegeleiding via ArboAnders ligt dat op 10%. In 1 geval was dat te wijten aan een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. In andere gevallen kwam dat omdat de gegeven adviezen niet tijdig zijn opgevolgd zoals het UWV dat graag zou zien. Kortom, dergelijke sancties zijn nagenoeg altijd te voorkomen! OSB ontwikkelt momenteel dienstverlening die werkgevers nog beter kan ondersteunen

Klik hier voor het volledige artikel