Regie bij verzuimmelding en conflict

Omgaan met conflicten en zeker wanneer deze gepaard gaan met een verzuimmelding, blijft een uitdaging voor casemanagers. Toch bieden kaders gevormd door het Burgerlijk Wetboek 7, Poortwachterwetgeving, RIV-toets en de Stecr-werkwijzer veel houvast om regie te voeren. Casemanagement bij verzuim en conflict kan er dan zo uit zien:

Bij aanvang verzuim wordt zo snel mogelijk, het liefst binnen een week, de bedrijfsarts ingeschakeld.

Deze moet vaststellen of er sprake is van arbeids-ongeschiktheid op basis van ziekte of gebrek.

Wanneer dat niet zo is, wordt er ook geen Poortwachtertraject opgestart. De verzuimmelding wordt gesloten en de werkgever krijgt, na overleg met de bedrijfsarts, advies over bemiddeling en de interventieperiode.

De bedrijfsarts dient daarbij conform de Stecr-werkwijzer hoor en wederhoor toe te passen.

Mediation wordt alleen geadviseerd wanneer de werkgever daarmee akkoord gaat.

Klik hier voor de hele column.