Re-integreren is maat- en mensenwerk

Opvallend is dat de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden, gestimuleerd en gemotiveerd moet worden om te re-integreren. Daar worden hele tijdschriften over volgeschreven. In de praktijk blijkt echter dat in de minderheid van de gevallen extra inspanningen moeten worden gedaan om de werknemer te motiveren te starten met een re-integratietraject of te hervatten in het eigen werk. De meeste werknemers hebben zelf goede ideeën over hoe het re-integratietraject eruit moet zien en maken met de leidinggevende goede afspraken over terugkeer in werk. Vaak binnen een paar dagen en zonder opbouw wordt het eigen werk weer hervat.

Terugkeertraject soms complex
Het is de categorie werknemers die in een langer durend re-integratietraject terecht komen die de inzet van ervaringsdeskundigen en professionals noodzakelijk maakt. Die langdurige terugkeertrajecten worden gekenmerkt door complexiteit. Een combinatie van ziekte, beperkingen, knelpunten in werk, thuis-problemen en karaktereigenschappen. Daarom wordt bij de Probleemanalyse na uiterlijk zes weken een multi-factoriële analyse gemaakt. Alle factoren die het verzuim veroorzaakt hebben en/of het verzuim in stand houden, worden in kaart gebracht en per knelpunt wordt een oplossing bedacht. Met die analyse en voorgestelde oplossingsrichting kan de werkgever in overleg met
de werknemer een plan van aanpak opstellen.

Klik hier voor de hele column