Re-integratiekunde wint terrein

Zo langzamerhand wordt in de markt zichtbaar dat bedrijven en individuele professionals, die zich hebben gespecialiseerd in re-integratie, steeds vaker het gat mogen vullen dat door arbodiensten en bedrijfsartsen wordt opengelaten. Hoewel deze laatstgenoemden ook adviseren over re-integratie, zie je in toenemende mate dat werkgevers ook andere professionals toelaten op het speelveld van re-integratie. Want de poort-wachtercyclus lijkt wel een lineair proces met een eenvoudige logistiek, maar is dat niet altijd. Het uitvoeren van de geformuleerde adviezen kost moeite en vraagt inzicht in tal van re-integratiekundige aspecten.

Lees het volledige artikel