Persbericht

Sociaal Bedrijfskundig Adviseur benadert inzetbaarheid vanuit helicopterview

Stichting RSBA i.o. en Falke & Verbaan introduceren dit voorjaar een verdiepende leergang met daaraan gekoppeld een nieuwe titel: Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). De éénjarige opleiding speelt in op de behoefte van bedrijven aan professionals die inzetbaarheidsvraagstukken op een holistische en bedrijfskundige manier benaderen.

De stichting RSBA en Falke & Verbaan zochten de samenwerking met HR Financials Group en VerzuimConsult om adviseurs, casemanagers, arbeidsdeskundigen en andere professionals op te leiden tot Sociaal Bedrijfskundig Adviseur. De rol van de RSBA overstijgt die van andere professionals die zich richten op diverse deelgebieden van inzetbaarheid en arbeidsongeschiktheid. In de visie van Falke en Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken (veelal onder invloed van hun sociale omgeving) en het gedrag dat daaruit voortkomt. In deze leergang is daarom veel aandacht voor gedrag en het beïnvloeden daarvan.

Brede aanpak

Docent Theo Stokking helpt als consultant/arbeidsdeskundige al vele jaren grote en kleine bedrijven schadelast door verzuim te voorkomen danwel te beperken. “Ik werk vanuit de overtuiging dat het effectief terugdringen van de schadelast vraagt om een samenhangende bedrijfskunige benadering van sociaal-medische, juridische en financiële aspecten. Binnen die drie krachtvelden speelt de problematiek rond verzuim en re-integratie zich gelijktijdig en onlosmakelijk af. Wil je verzuim als bedrijf effectief te lijf gaan en daarmee de schadelast beperken, dan moet je kiezen voor een brede, overkoepelende aanpak, waarbij zo nodig ook organisatorische aanpassingen worden gedaan.”

Lees hier het volledige persbericht