Forse besparingen mogelijk door slimme re-integratie

Nu de effecten van de financiële crisis wegebben en er ruimte ontstaat om aandacht te schenken aan besparingsmogelijkheden, kan er weer gefocust worden op het bevorderen van arbeidsparticipatie (re-integratie) en daarmee schadelastreductie. Vijf bijzonder lonende tips voor bedrijven.

In de media verschijnen steeds vaker berichten die duidelijk maken dat verzuim, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid bedrijfskundige en -economische risico’s met zich meebrengen en dat de juiste investering een hoog rendement oplevert. Organisaties worden geattendeerd op de bedrijfseconomische gevolgen van ondoordacht beleid rond verzuim, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid. Naast de loondoorbetaling van 104 weken bij ziekte en eventuele verlenging met 52 weken (loonsanctie), betalen werkgevers nog eens tien jaar lang de kosten van een WGA-uitkering. De recente modernisering van de
Ziektewet lijkt daarbij een belangrijke katalysator te zijn en arbeidsongeschiktheid.

Klik hier voor het hele artikel.