Medisch advies & taakdelegatie

Upgrade uw arbodienst met taakdelegatie (verlengde arm)
Hoe u met minder bedrijfsartsen toch dezelfde kwaliteit kunt bieden? Implementeer ‘taakdelegatie’ in uw organisatie. Een concept waarbij (een gedeelte van) de taken van de bedrijfsarts wordt overgedragen aan casemanagers. Deze casemanagers voeren vervolgens de gedelegeerde taken uit onder toezicht en  verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Het concept is 100% UWV proof, juridisch waterdicht (wet op privacy) en het belangrijkste; het biedt uw klanten en hun medewerkers de beste re-integratie ondersteuning.

Taakdelegatie; re-integratie met kwaliteit

Hoe kunnen we met het huidige tekort aan bedrijfsartsen toch dezelfde kwaliteit leveren? Met deze vraag in het achterhoofd ontwikkelden wij ruim 14 jaar geleden het concept taakdelegatie. Een juridisch waterdicht model dat binnen alle gestelde wettelijke kaders, uitstekende kwaliteit biedt. Door zorgvuldige scholing en nauwe samenwerking tussen bedrijfsartsen en casemanagers kan de kwaliteit van de re-integratie volledig gewaarborgd worden. Daarnaast voldoet het concept aan alle wettelijke eisen omtrent langdurig verzuim en re-integratie én is deze ook 100% UWV proof.

Eigen inzicht van de werknemer

Bij taakdelegatie werken we vanuit de overtuiging dat de werknemer in kwestie heel goed zelf kan inschatten wat wel en niet haalbaar is. Doordat casemanager en medewerker samen het traject inrichten zorg je voor optimale betrokkenheid én een efficiënt traject. Een model waarbij werkgever, casemanager en bedrijfsarts continue met elkaar samenwerken en de verantwoordelijkheid weer veel meer bij de medewerker gelegd wordt. We kunnen niet anders zeggen dan dat de implementatie van taakdelegatie bij al onze klanten een groot succes is gebleken!

Welke diensten biedt Verzuimconsult?

Op het gebied van taakdelegatie bieden wij ondersteuning bij implementatie, uitvoering en toetsing. Lees hieronder waar wij u graag mee helpen.

Implementatie

Transitie van oud naar nieuw
Wij ondersteunen arbodiensten bij het implementeren van de oude naar de nieuwe werkvorm. Door onze ruime praktijkervaring weten we precies waar de valkuilen liggen, hoe we deze kunnen vermijden én hoe u straks uw nieuwe arbodienst loopt als een trein!

Opstellen overeenkomsten
Ook ondersteunen we bij het opstellen van overeenkomsten waarin o.a. de nieuwe taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Uitvoering

Coaching
Voor bedrijven die werken met casemanagers bieden wij een coachingstraject voor casemanagers.

Detachering bedrijfsartsen
Bent u opzoek naar medisch adviseurs/ bedrijfsartsen die bij uw organisatie kunnen werken volgens het taakdelegatie model? Wij werken samen met verschillende medisch adviseurs die ruime ervaring hebben met taakdelegatie, die wij eventueel bij uw organisatie bij kunnen detacheren.

Toetsing

Kwaliteitsaudits
Om zeker te weten dat u ook de kwaliteit levert die uw wilt leveren bieden wij kwaliteitsaudits voor arbodiensten die werken met taakdelegatie. Hierbij ondersteunen wij bij de ‘vormgeving’ van de audit én doen wij ook indien gewenst de uitvoering daarvan.

Kennistoetsen
Om de kwaliteit van de uitvoering van taakdelegatie te kunnen waarborgen is het belangrijk dat het kennisniveau van uw casemanagers helemaal up to date is. Denk aan kennis van arbeidsongeschiktheidswetgeving, Triage, verzuimdiagnostiek, Analyse Complex Verzuim en UWV conform rapporteren. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat zij minimaal 1 keer per jaar hun kennis toetsen. Verzuimconsult ondersteunt u hierbij graag door de toetsing te verzorgen.