Re-integratiemanagement

Advies op alle niveaus zodat u de regie houdt
Hoe ondersteun ik mijn leidinggevenden en personeelsfunctionarissen bij langdurig en complex verzuim? Welke risico’s loopt mijn organisatie en hoe richt ik mijn beleid daar op in? Vragen die u zich moet stellen als u écht zelf de regie wilt houden over langdurig en complex verzuim. Wij ondersteunen u graag bij het maken van beleid, procedures en protocollen zodat uw organisatie maximaal beschermd is tegen financiële risico’s.

Goed beleid beperkt risico’s

We ondersteunen u graag bij het inrichten van uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid. Wat houdt dat in? Door u te informeren over de gevolgen en risico’s van verschillende beleidsopties in een tijdspanne van 12 jaar. Hierdoor kunt weloverwogen beleidsbeslissingen maken om uw risico’s te beheersen en financiële gevolgen te beperken.

Procedures en protocollen geven houvast

Om langdurig en complex verzuim in de praktijk op de juiste manier te managen, ondersteunen wij uw organisatie ook bij het verder uitwerken van verzuimbeleid in procedures en protocollen. Op deze manier hebben uw leidinggevenden en P&O functionarissen genoeg handvatten om een re-integratie inhoudelijk te begeleiden. Denk onder andere aan standaardisering van rapportages, een plan van aanpak en voortgangsmonitoring.

Absorptievermogen onderzoeken

Van vooral grote organisaties verwacht het UWV vaak dat u gemakkelijk ergens anders in de organisatie een plek kunt vinden wanneer een medewerker zijn eigen werk niet meer kan doen. Bij een ‘absorptievermogen onderzoek’ brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie ruimte heeft of kan maken voor herplaatsing van medewerkers. Een onderzoek maakt de mogelijkheden binnen uw organisatie direct inzichtelijk voor zowel u, uw medewerker als het UWV. De uitkomsten van het onderzoek bieden u ook de mogelijkheid uw toekomstige beleid en strategie hierop aan te passen.

Inhouse ondersteuning door een expert

Bij de operationele uitvoering van het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid is het mogelijk dat een consultant meekijkt. De consultant levert inhoudelijke expertise ten behoeve van de individuele verzuimdossiers aan uw leidinggevenden, personeelsadviseurs of casemanagers. Daarmee signaleert hij de noodzaak voor aanvullend beleid of beleidsheroverwegingen voor het management. Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kan dit worden ingevuld met bijvoorbeeld een vaste dag in de week of op afroep.