Kosten- en Risicobeheersing

Voorkom verlenging van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Complex, langdurig verzuim… Als werkgever zit u er niet op te wachten, maar u krijgt er ongetwijfeld mee te maken. Wat kunt u dan doen om de kosten en risico’s te beheersen? Wij helpen graag verder! Wij weten namelijk precies welke risico’s u loopt, welke opties er zijn én hoe er een duurzame oplossing gecreëerd kan worden.

Onze strategie voor succes?

Onze arbeidsdeskundig consultants inventariseren altijd alle mogelijkheden die zich binnen uw organisatie voordoen. Dat is ook waar we ons succes aan danken! Dat klinkt heel logisch, maar in veel gevallen zijn bij lange na niet alle opties en bijpassende oplossingen onderzocht.

Verzuimconsult kijkt verder
Denk aan vacatures en tijdelijke contracten die in potentie passend kunnen zijn voor uw arbeidsongeschikte medewerker. Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden om potentiële functies geschikt te maken met behulp van aanpassingen, voorzieningen of opleidingen.

Blijkt uw organisatie niet de oplossing te kunnen bieden? Dan adviseren we de re-integratie voort te zetten in het 2e spoor (ander werk, andere werkgever). Tevens brengen we de te verwachten kosten in kaart en denken we mee over het bestaan van alternatieve oplossingsscenario’s.

Wij zorgen altijd voor een volledig ‘UWV proof’ advies. Wat betekent dat concreet? Wanneer u het gegeven advies opvolgt, heeft u altijd een maximale re-integratie-inspanning. U loopt dan geen risico’s op een verlenging van uw loondoorbetalingsplicht bij ziekte met 52 weken vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen.

Re-integratie coaching (spoor 1)

Soms vinden werkgevers het lastig om een plan van aanpak op te stellen en de voortgang hiervan te monitoren en te rapporteren. Hiervoor bieden we ook re-integratie coaching. Daarbij bieden we praktische begeleiding en rapporteren we periodiek de voortgang.

Workshops en cursussen

Op aanvraag verzorgen we trainingen, cursussen en workshops, variërend van één dagdeel tot meerdaagse trainingen. Maatwerk op basis van de opleidingsbehoefte van uw organisatie. Variërend van bewustwording tot intensieve trainingen op de juridische, bedrijfseconomische en bedrijfskundige aspecten bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

Benieuwd naar concrete voorbeelden?

Lees onze klantcase van VDL om te zien hoe zij risicobeheersing in de praktijk implementeren.