Bezwaar- en beroepszaken

Ondersteunen wij uw bezwaar- of beroepsprocedure? Dan wint u die!
Heeft een beslissing van het UWV financiële gevolgen voor uw organisatie? In veel gevallen is het lonend om deze inhoudelijk te laten ‘screenen’. Hierbij kunnen we direct zien of we kansen zien voor een geslaagd bezwaar. Zijn die kansen er? Dan is dat altijd aantrekkelijk voor uw organisatie. In zeker 95% van de gevallen winnen wij een procedure!

Een screening biedt direct duidelijkheid

Bij een screening kijken we of er inhoudelijk aanknopingspunten zijn voor een bezwaar- of beroepsprocedure en of u hiermee het beoogde doel gaat bereiken. Kunnen we die vinden in uw situatie? Dan kunnen wij de bezwaarprocedure namens u voeren. Mocht het zijn dat wij concluderen dat een bezwaarprocedure niet beoogde resultaat zal kunnen opleveren? Dan zoeken we uit welke alternatieve scenario’s er zijn en welke strategie het maximale resultaat biedt!

Waarom een bezwaar- of beroepsprocedure starten?

Een beslissing van het UWV kan een grote financiële impact hebben op uw organisatie. Denk hierbij aan verlenging van uw loondoorbetalingsverplichting, toekenning van een Ziektewet-uitkering of toekenning van WGA-uitkering. De praktijk wijst uit dat lang niet alle beslissingen van het UWV het resultaat zijn van zorgvuldig en consistent medisch/arbeidsdeskundig onderzoek. Mocht dat het geval zijn, dan biedt dat u goede kansen om een beslissing en daarmee ook de financiële schade te laten terugdraaien.

Onze aanpak tot succes

Ons team bestaat uit een groep medische en arbeidsdeskundige experts, waarvan een deel werkzaam is geweest binnen de afdeling bezwaar en beroep van het UWV. Zowel de medische als arbeidsdeskundige discipline zijn aan boord om een bezwaarzaak tot een succes te maken! Wij zijn tot in detail op de hoogte van de regels waar het UWV aan moet voldoen, waar zij in uw zaak steken hebben laten vallen en hoe we beslissingen kunnen laten terugdraaien.

Het komt soms voor dat een inhoudelijk bezwaar niet wordt gehonoreerd. Vaak adviseren wij dan om deze beslissing op bezwaar in beroep voor te leggen aan de rechter. Voor de juridische ondersteuning in beroep hebben wij een eersteklas netwerk van juristen beschikbaar met kennis van sociaal verzekeringsrecht en het procesrecht. Als we u ondersteunen bij uw inhoudelijke bezwaar- of beroepszaak dan durven wij u wel te beloven dat u gaat winnen!