De casemanager door de bril van de bedrijfsarts

Veel aandacht voor samenwerking
Vanuit de opleidingen Post Bachelor Register Casemanagement en Regie op Verzuim en de beroepsvereniging is er veel aandacht voor de samenwerking
van casemanagers met bedrijfsartsen. De toegevoegde waarde voor werkgever en werknemer wordt erkend, maar de praktijk wijst uit dat de samenwerking met bedrijfsartsen niet altijd even makkelijk verloopt. Om die reden kreeg het opleidingsonderdeel ‘Samenwerking casemanager-bedrijfsarts’ de prikkelende ondertitel: ‘Hoe stuur ik de bedrijfsarts aan’.

Lees hier de hele column