Analyse van complexe verzuimdossiers

Langdurig arbeidsverzuim is zowel voor werknemer als werkgever een vervelende zaak. Het analyseren van dossiers van werknemers die lange tijd verzuimen of waarbij de re-integratie stagneert, kan helpen het re-integratietraject te optimaliseren, waardoor iemand sneller terugkeert in het arbeidsproces en de financiële risico’s voor de werkgever worden beperkt.

Klik hier voor het volledige artikel (pdf 1.514 kB).

Frans