Actueel Oordeel geeft een compleet beeld over de samenwerking tijdens het re-integratietraject

Een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer is een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van re-integratietrajecten. De vanzelfsprekendheid van deze voorwaarde is in de dagelijks praktijk echter minder voor de hand liggend dan men zou verwachten.

Lees het volledige artikel