Activeren uit arbeidsongeschiktheid: ga opzoek naar de gedeelde belangen

UWV gebruikt andere protocollen
Werkgever en werknemer hebben de eerste twee verzuimjaren een gezamenlijke verantwoordelijk-heid voor de verzuimbegeleiding en re-integratie, waarbij zij zich laten ondersteunen door een arbodienst, bedrijfsarts of andere professionals, zoals een casemanager of arbeidsdeskundige. Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen aan re-integratie. Achteraf bepaalt UWV, als toetsende partij, of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Zijn er onvoldoende inspanningen verricht dan onderzoekt en beoordeelt UWV de redenen en argumenten daarvoor. UWV, van oudsher een instituut dat een claim op een sociale uitkering beoordeelt, gebruikt hiervoor zelf ontwikkelde uitvoeringsprotocollen.

Lees hier de hele column