Toetsing FML arbodienst

Arbodiensten in het algemeen en bedrijfsartsen in het bijzonder hebben weinig ervaring met het opstellen van een UWV-conforme functionele mogelijkheden lijst (FML). Tekortkomingen daarin kunnen op de lange termijn grote financiële gevolgen hebben en ertoe leiden dat de re-integratie opnieuw moet worden uitgevoerd. VerzuimConsult toetst de door uw arbodienst opgestelde FML op UWV-conformiteit en geeft verbetermogelijkheden aan. U krijgt van ons advies over deze verbetermogelijkheden, waarmee u in overleg kunt treden met uw bedrijfsarts of arbodienst. Desgewenst voeren wij dit overleg namens u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van den Nieuwenhof, bedrijfsarts, telefoon: 026-32 59 498 of klik hier om direct naar ons contactformulier te gaan.